Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299994027 hoặc 022 99994027 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 999 94012022 999 94013022 999 94014022 999 94015022 999 94016022 999 94017022 999 94018022 999 94019022 999 94020022 999 94021022 999 94022022 999 94023022 999 94024022 999 94025022 999 94026022 999 94027022 999 94028022 999 94029022 999 94030022 999 94031022 999 94032022 999 94033022 999 94034022 999 94035022 999 94036022 999 94037022 999 94038022 999 94039022 999 94040022 999 94041

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299994027 / 022 99994027 / 022 999 94027 …

4240

Nếu ai bị Số điện thoại 02299994027 hoặc 022 99994027 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha