Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299994018 hoặc 022 99994018 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhay máy vớ vẩn
Nhá máy, không rõ. Kiến nghị không gọi lại
Nhá máy, không rõ. Kiến nghị không gọi lại

    022 999 94003022 999 94004022 999 94005022 999 94006022 999 94007022 999 94008022 999 94009022 999 94010022 999 94011022 999 94012022 999 94013022 999 94014022 999 94015022 999 94016022 999 94017022 999 94018022 999 94019022 999 94020022 999 94021022 999 94022022 999 94023022 999 94024022 999 94025022 999 94026022 999 94027022 999 94028022 999 94029022 999 94030022 999 94031022 999 94032

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299994018 / 022 99994018 / 022 999 94018 …

4324

Nếu ai bị Số điện thoại 02299994018 hoặc 022 99994018 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha