Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299990745 hoặc 022 99990745 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
022 99990745 nháy máy
022 99990745 nháy bậy, rất bất lịch sự
022 99990745 nháy bậy, rất bất lịch sự

    022 999 90730022 999 90731022 999 90732022 999 90733022 999 90734022 999 90735022 999 90736022 999 90737022 999 90738022 999 90739022 999 90740022 999 90741022 999 90742022 999 90743022 999 90744022 999 90745022 999 90746022 999 90747022 999 90748022 999 90749022 999 90750022 999 90751022 999 90752022 999 90753022 999 90754022 999 90755022 999 90756022 999 90757022 999 90758022 999 90759

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299990745 / 022 99990745 / 022 999 90745 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 02299990745 hoặc 022 99990745 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha