Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0229992214 hoặc 022 9992214 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
‭0238 9992214‬
Mong cơ quan chức năng điều tra chủ thuê bao và xử lý, vì có hành vi quấy rối.

    022 999 2199022 999 2200022 999 2201022 999 2202022 999 2203022 999 2204022 999 2205022 999 2206022 999 2207022 999 2208022 999 2209022 999 2210022 999 2211022 999 2212022 999 2213022 999 2214022 999 2215022 999 2216022 999 2217022 999 2218022 999 2219022 999 2220022 999 2221022 999 2222022 999 2223022 999 2224022 999 2225022 999 2226022 999 2227022 999 2228

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0229992214 / 022 9992214 / 022 999 2214 …

4334

Nếu ai bị Số điện thoại 0229992214 hoặc 022 9992214 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0229992214 hoặc 022 9992214 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
‭0238 9992214‬
Mong cơ quan chức năng điều tra chủ thuê bao và xử lý, vì có hành vi quấy rối.

    022 999 2199022 999 2200022 999 2201022 999 2202022 999 2203022 999 2204022 999 2205022 999 2206022 999 2207022 999 2208022 999 2209022 999 2210022 999 2211022 999 2212022 999 2213022 999 2214022 999 2215022 999 2216022 999 2217022 999 2218022 999 2219022 999 2220022 999 2221022 999 2222022 999 2223022 999 2224022 999 2225022 999 2226022 999 2227022 999 2228

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0229992214 / 022 9992214 / 022 999 2214 …

4334

Nếu ai bị Số điện thoại 0229992214 hoặc 022 9992214 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha