Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0229991862 hoặc 022 9991862 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 999 1847022 999 1848022 999 1849022 999 1850022 999 1851022 999 1852022 999 1853022 999 1854022 999 1855022 999 1856022 999 1857022 999 1858022 999 1859022 999 1860022 999 1861022 999 1862022 999 1863022 999 1864022 999 1865022 999 1866022 999 1867022 999 1868022 999 1869022 999 1870022 999 1871022 999 1872022 999 1873022 999 1874022 999 1875022 999 1876

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0229991862 / 022 9991862 / 022 999 1862 …

4523

Nếu ai bị Số điện thoại 0229991862 hoặc 022 9991862 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha