Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0229991171 hoặc 022 9991171 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0228 9991181

    022 999 1156022 999 1157022 999 1158022 999 1159022 999 1160022 999 1161022 999 1162022 999 1163022 999 1164022 999 1165022 999 1166022 999 1167022 999 1168022 999 1169022 999 1170022 999 1171022 999 1172022 999 1173022 999 1174022 999 1175022 999 1176022 999 1177022 999 1178022 999 1179022 999 1180022 999 1181022 999 1182022 999 1183022 999 1184022 999 1185

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0229991171 / 022 9991171 / 022 999 1171 …

4567

Nếu ai bị Số điện thoại 0229991171 hoặc 022 9991171 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha