Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289999007 hoặc 022 89999007 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    022 899 98992022 899 98993022 899 98994022 899 98995022 899 98996022 899 98997022 899 98998022 899 98999022 899 99000022 899 99001022 899 99002022 899 99003022 899 99004022 899 99005022 899 99006022 899 99007022 899 99008022 899 99009022 899 99010022 899 99011022 899 99012022 899 99013022 899 99014022 899 99015022 899 99016022 899 99017022 899 99018022 899 99019022 899 99020022 899 99021

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289999007 / 022 89999007 / 022 899 99007 …

4621

Nếu ai bị Số điện thoại 02289999007 hoặc 022 89999007 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha