Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289998883 hoặc 022 89998883 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 899 98868022 899 98869022 899 98870022 899 98871022 899 98872022 899 98873022 899 98874022 899 98875022 899 98876022 899 98877022 899 98878022 899 98879022 899 98880022 899 98881022 899 98882022 899 98883022 899 98884022 899 98885022 899 98886022 899 98887022 899 98888022 899 98889022 899 98890022 899 98891022 899 98892022 899 98893022 899 98894022 899 98895022 899 98896022 899 98897

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289998883 / 022 89998883 / 022 899 98883 …

4424

Nếu ai bị Số điện thoại 02289998883 hoặc 022 89998883 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha