Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289998854 hoặc 022 89998854 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

Nháy máy
Nháy máy

    022 899 98839022 899 98840022 899 98841022 899 98842022 899 98843022 899 98844022 899 98845022 899 98846022 899 98847022 899 98848022 899 98849022 899 98850022 899 98851022 899 98852022 899 98853022 899 98854022 899 98855022 899 98856022 899 98857022 899 98858022 899 98859022 899 98860022 899 98861022 899 98862022 899 98863022 899 98864022 899 98865022 899 98866022 899 98867022 899 98868

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289998854 / 022 89998854 / 022 899 98854 …

4344

Nếu ai bị Số điện thoại 02289998854 hoặc 022 89998854 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha