Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289998089 hoặc 022 89998089 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 899 98074022 899 98075022 899 98076022 899 98077022 899 98078022 899 98079022 899 98080022 899 98081022 899 98082022 899 98083022 899 98084022 899 98085022 899 98086022 899 98087022 899 98088022 899 98089022 899 98090022 899 98091022 899 98092022 899 98093022 899 98094022 899 98095022 899 98096022 899 98097022 899 98098022 899 98099022 899 98100022 899 98101022 899 98102022 899 98103

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289998089 / 022 89998089 / 022 899 98089 …

4154

Nếu ai bị Số điện thoại 02289998089 hoặc 022 89998089 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha