Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289998016 hoặc 022 89998016 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy lừa đảo, không bắt máy nhá

    022 899 98001022 899 98002022 899 98003022 899 98004022 899 98005022 899 98006022 899 98007022 899 98008022 899 98009022 899 98010022 899 98011022 899 98012022 899 98013022 899 98014022 899 98015022 899 98016022 899 98017022 899 98018022 899 98019022 899 98020022 899 98021022 899 98022022 899 98023022 899 98024022 899 98025022 899 98026022 899 98027022 899 98028022 899 98029022 899 98030

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289998016 / 022 89998016 / 022 899 98016 …

4571

Nếu ai bị Số điện thoại 02289998016 hoặc 022 89998016 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha