Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289997436 hoặc 022 89997436 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 899 97421022 899 97422022 899 97423022 899 97424022 899 97425022 899 97426022 899 97427022 899 97428022 899 97429022 899 97430022 899 97431022 899 97432022 899 97433022 899 97434022 899 97435022 899 97436022 899 97437022 899 97438022 899 97439022 899 97440022 899 97441022 899 97442022 899 97443022 899 97444022 899 97445022 899 97446022 899 97447022 899 97448022 899 97449022 899 97450

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289997436 / 022 89997436 / 022 899 97436 …

4566

Nếu ai bị Số điện thoại 02289997436 hoặc 022 89997436 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha