Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289997260 hoặc 022 89997260 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nháy máy
Nháy máy

    022 899 97245022 899 97246022 899 97247022 899 97248022 899 97249022 899 97250022 899 97251022 899 97252022 899 97253022 899 97254022 899 97255022 899 97256022 899 97257022 899 97258022 899 97259022 899 97260022 899 97261022 899 97262022 899 97263022 899 97264022 899 97265022 899 97266022 899 97267022 899 97268022 899 97269022 899 97270022 899 97271022 899 97272022 899 97273022 899 97274

Từ khóa chờ duyệt khác

    081 902 4413028 730 69146039 381 8107091 817 2423037 371 6985086 801 2622090 536 5866032 038 56307028 999 59412078 437 3670097 874 7787090 485 8697076 389 7051019 005 185039 893 4006026 999 97916033 670 8642091 565 2404

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289997260 / 022 89997260 / 022 899 97260 …

4257

Nếu ai bị Số điện thoại 02289997260 hoặc 022 89997260 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha