Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289997037 hoặc 022 89997037 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 899 97022022 899 97023022 899 97024022 899 97025022 899 97026022 899 97027022 899 97028022 899 97029022 899 97030022 899 97031022 899 97032022 899 97033022 899 97034022 899 97035022 899 97036022 899 97037022 899 97038022 899 97039022 899 97040022 899 97041022 899 97042022 899 97043022 899 97044022 899 97045022 899 97046022 899 97047022 899 97048022 899 97049022 899 97050022 899 97051

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289997037 / 022 89997037 / 022 899 97037 …

4211

Nếu ai bị Số điện thoại 02289997037 hoặc 022 89997037 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha