Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289996246 hoặc 022 89996246 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lừa đảo

    022 899 96231022 899 96232022 899 96233022 899 96234022 899 96235022 899 96236022 899 96237022 899 96238022 899 96239022 899 96240022 899 96241022 899 96242022 899 96243022 899 96244022 899 96245022 899 96246022 899 96247022 899 96248022 899 96249022 899 96250022 899 96251022 899 96252022 899 96253022 899 96254022 899 96255022 899 96256022 899 96257022 899 96258022 899 96259022 899 96260

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289996246 / 022 89996246 / 022 899 96246 …

4407

Nếu ai bị Số điện thoại 02289996246 hoặc 022 89996246 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha