Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289995741 hoặc 022 89995741 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, lừa đảo

    022 899 95726022 899 95727022 899 95728022 899 95729022 899 95730022 899 95731022 899 95732022 899 95733022 899 95734022 899 95735022 899 95736022 899 95737022 899 95738022 899 95739022 899 95740022 899 95741022 899 95742022 899 95743022 899 95744022 899 95745022 899 95746022 899 95747022 899 95748022 899 95749022 899 95750022 899 95751022 899 95752022 899 95753022 899 95754022 899 95755

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289995741 / 022 89995741 / 022 899 95741 …

4392

Nếu ai bị Số điện thoại 02289995741 hoặc 022 89995741 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha