Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289994844 hoặc 022 89994844 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá miết
nháy máy
nháy máy

    022 899 94829022 899 94830022 899 94831022 899 94832022 899 94833022 899 94834022 899 94835022 899 94836022 899 94837022 899 94838022 899 94839022 899 94840022 899 94841022 899 94842022 899 94843022 899 94844022 899 94845022 899 94846022 899 94847022 899 94848022 899 94849022 899 94850022 899 94851022 899 94852022 899 94853022 899 94854022 899 94855022 899 94856022 899 94857022 899 94858

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289994844 / 022 89994844 / 022 899 94844 …

4283

Nếu ai bị Số điện thoại 02289994844 hoặc 022 89994844 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha