Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289994479 hoặc 022 89994479 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    022 899 94464022 899 94465022 899 94466022 899 94467022 899 94468022 899 94469022 899 94470022 899 94471022 899 94472022 899 94473022 899 94474022 899 94475022 899 94476022 899 94477022 899 94478022 899 94479022 899 94480022 899 94481022 899 94482022 899 94483022 899 94484022 899 94485022 899 94486022 899 94487022 899 94488022 899 94489022 899 94490022 899 94491022 899 94492022 899 94493

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289994479 / 022 89994479 / 022 899 94479 …

4609

Nếu ai bị Số điện thoại 02289994479 hoặc 022 89994479 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha