Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289990755 hoặc 022 89990755 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ai gọi gì ko biết

    022 899 90740022 899 90741022 899 90742022 899 90743022 899 90744022 899 90745022 899 90746022 899 90747022 899 90748022 899 90749022 899 90750022 899 90751022 899 90752022 899 90753022 899 90754022 899 90755022 899 90756022 899 90757022 899 90758022 899 90759022 899 90760022 899 90761022 899 90762022 899 90763022 899 90764022 899 90765022 899 90766022 899 90767022 899 90768022 899 90769

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289990755 / 022 89990755 / 022 899 90755 …

4598

Nếu ai bị Số điện thoại 02289990755 hoặc 022 89990755 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha