Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02289990693 hoặc 022 89990693 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 23 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
toàn nhá máy yêu cầu khóa số lại tránh làm phiền

    022 899 90678022 899 90679022 899 90680022 899 90681022 899 90682022 899 90683022 899 90684022 899 90685022 899 90686022 899 90687022 899 90688022 899 90689022 899 90690022 899 90691022 899 90692022 899 90693022 899 90694022 899 90695022 899 90696022 899 90697022 899 90698022 899 90699022 899 90700022 899 90701022 899 90702022 899 90703022 899 90704022 899 90705022 899 90706022 899 90707

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02289990693 / 022 89990693 / 022 899 90693 …

4334

Nếu ai bị Số điện thoại 02289990693 hoặc 022 89990693 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha