Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02288886818 hoặc 022 88886818 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thấy nháy máy 1 lần, không kịp nghe, nên chưa biết được số 02288886818 là thể loại gì

    022 888 86803022 888 86804022 888 86805022 888 86806022 888 86807022 888 86808022 888 86809022 888 86810022 888 86811022 888 86812022 888 86813022 888 86814022 888 86815022 888 86816022 888 86817022 888 86818022 888 86819022 888 86820022 888 86821022 888 86822022 888 86823022 888 86824022 888 86825022 888 86826022 888 86827022 888 86828022 888 86829022 888 86830022 888 86831022 888 86832

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02288886818 / 022 88886818 / 022 888 86818 …

4158

Nếu ai bị Số điện thoại 02288886818 hoặc 022 88886818 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha