Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02288884487 hoặc 022 88884487 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy!

    022 888 84472022 888 84473022 888 84474022 888 84475022 888 84476022 888 84477022 888 84478022 888 84479022 888 84480022 888 84481022 888 84482022 888 84483022 888 84484022 888 84485022 888 84486022 888 84487022 888 84488022 888 84489022 888 84490022 888 84491022 888 84492022 888 84493022 888 84494022 888 84495022 888 84496022 888 84497022 888 84498022 888 84499022 888 84500022 888 84501

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02288884487 / 022 88884487 / 022 888 84487 …

4571

Nếu ai bị Số điện thoại 02288884487 hoặc 022 88884487 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha