Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02288883402 hoặc 022 88883402 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
.iwiwiiwiwiwiw

    022 888 83387022 888 83388022 888 83389022 888 83390022 888 83391022 888 83392022 888 83393022 888 83394022 888 83395022 888 83396022 888 83397022 888 83398022 888 83399022 888 83400022 888 83401022 888 83402022 888 83403022 888 83404022 888 83405022 888 83406022 888 83407022 888 83408022 888 83409022 888 83410022 888 83411022 888 83412022 888 83413022 888 83414022 888 83415022 888 83416

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02288883402 / 022 88883402 / 022 888 83402 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 02288883402 hoặc 022 88883402 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha