Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259998806 hoặc 022 59998806 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nó nhá máy mình

    022 599 98791022 599 98792022 599 98793022 599 98794022 599 98795022 599 98796022 599 98797022 599 98798022 599 98799022 599 98800022 599 98801022 599 98802022 599 98803022 599 98804022 599 98805022 599 98806022 599 98807022 599 98808022 599 98809022 599 98810022 599 98811022 599 98812022 599 98813022 599 98814022 599 98815022 599 98816022 599 98817022 599 98818022 599 98819022 599 98820

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259998806 / 022 59998806 / 022 599 98806 …

4103

Nếu ai bị Số điện thoại 02259998806 hoặc 022 59998806 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha