Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259997793 hoặc 022 59997793 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 14 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy, chắc ko gì tốt lành

    022 599 97778022 599 97779022 599 97780022 599 97781022 599 97782022 599 97783022 599 97784022 599 97785022 599 97786022 599 97787022 599 97788022 599 97789022 599 97790022 599 97791022 599 97792022 599 97793022 599 97794022 599 97795022 599 97796022 599 97797022 599 97798022 599 97799022 599 97800022 599 97801022 599 97802022 599 97803022 599 97804022 599 97805022 599 97806022 599 97807

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259997793 / 022 59997793 / 022 599 97793 …

4234

Nếu ai bị Số điện thoại 02259997793 hoặc 022 59997793 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha