Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259996915 hoặc 022 59996915 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 599 96900022 599 96901022 599 96902022 599 96903022 599 96904022 599 96905022 599 96906022 599 96907022 599 96908022 599 96909022 599 96910022 599 96911022 599 96912022 599 96913022 599 96914022 599 96915022 599 96916022 599 96917022 599 96918022 599 96919022 599 96920022 599 96921022 599 96922022 599 96923022 599 96924022 599 96925022 599 96926022 599 96927022 599 96928022 599 96929

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259996915 / 022 59996915 / 022 599 96915 …

4260

Nếu ai bị Số điện thoại 02259996915 hoặc 022 59996915 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha