Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259996623 hoặc 022 59996623 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi nháy máy
tôi cũng bị nháy máy 1 lần rồi.Chắc định lửa đào gì đó nhỉ.
tôi cũng bị nháy máy 1 lần rồi.Chắc định lửa đào gì đó nhỉ.

    022 599 96608022 599 96609022 599 96610022 599 96611022 599 96612022 599 96613022 599 96614022 599 96615022 599 96616022 599 96617022 599 96618022 599 96619022 599 96620022 599 96621022 599 96622022 599 96623022 599 96624022 599 96625022 599 96626022 599 96627022 599 96628022 599 96629022 599 96630022 599 96631022 599 96632022 599 96633022 599 96634022 599 96635022 599 96636022 599 96637

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259996623 / 022 59996623 / 022 599 96623 …

4554

Nếu ai bị Số điện thoại 02259996623 hoặc 022 59996623 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha