Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259996622 hoặc 022 59996622 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy gây phiền phức

    022 599 96607022 599 96608022 599 96609022 599 96610022 599 96611022 599 96612022 599 96613022 599 96614022 599 96615022 599 96616022 599 96617022 599 96618022 599 96619022 599 96620022 599 96621022 599 96622022 599 96623022 599 96624022 599 96625022 599 96626022 599 96627022 599 96628022 599 96629022 599 96630022 599 96631022 599 96632022 599 96633022 599 96634022 599 96635022 599 96636

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259996622 / 022 59996622 / 022 599 96622 …

4144

Nếu ai bị Số điện thoại 02259996622 hoặc 022 59996622 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha