Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259996481 hoặc 022 59996481 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 599 96466022 599 96467022 599 96468022 599 96469022 599 96470022 599 96471022 599 96472022 599 96473022 599 96474022 599 96475022 599 96476022 599 96477022 599 96478022 599 96479022 599 96480022 599 96481022 599 96482022 599 96483022 599 96484022 599 96485022 599 96486022 599 96487022 599 96488022 599 96489022 599 96490022 599 96491022 599 96492022 599 96493022 599 96494022 599 96495

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259996481 / 022 59996481 / 022 599 96481 …

4093

Nếu ai bị Số điện thoại 02259996481 hoặc 022 59996481 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha