Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259995150 hoặc 022 59995150 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 599 95135022 599 95136022 599 95137022 599 95138022 599 95139022 599 95140022 599 95141022 599 95142022 599 95143022 599 95144022 599 95145022 599 95146022 599 95147022 599 95148022 599 95149022 599 95150022 599 95151022 599 95152022 599 95153022 599 95154022 599 95155022 599 95156022 599 95157022 599 95158022 599 95159022 599 95160022 599 95161022 599 95162022 599 95163022 599 95164

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259995150 / 022 59995150 / 022 599 95150 …

4575

Nếu ai bị Số điện thoại 02259995150 hoặc 022 59995150 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha