Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259993264 hoặc 022 59993264 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy, nghi lừa đảo không nên gọi lại

    022 599 93249022 599 93250022 599 93251022 599 93252022 599 93253022 599 93254022 599 93255022 599 93256022 599 93257022 599 93258022 599 93259022 599 93260022 599 93261022 599 93262022 599 93263022 599 93264022 599 93265022 599 93266022 599 93267022 599 93268022 599 93269022 599 93270022 599 93271022 599 93272022 599 93273022 599 93274022 599 93275022 599 93276022 599 93277022 599 93278

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259993264 / 022 59993264 / 022 599 93264 …

4445

Nếu ai bị Số điện thoại 02259993264 hoặc 022 59993264 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha