Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02259992743 hoặc 022 59992743 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Khi gọi lại thì từ đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhạc
Nhá máy
Nhá máy

    022 599 92728022 599 92729022 599 92730022 599 92731022 599 92732022 599 92733022 599 92734022 599 92735022 599 92736022 599 92737022 599 92738022 599 92739022 599 92740022 599 92741022 599 92742022 599 92743022 599 92744022 599 92745022 599 92746022 599 92747022 599 92748022 599 92749022 599 92750022 599 92751022 599 92752022 599 92753022 599 92754022 599 92755022 599 92756022 599 92757

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02259992743 / 022 59992743 / 022 599 92743 …

4147

Nếu ai bị Số điện thoại 02259992743 hoặc 022 59992743 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha