Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229998254 hoặc 022 29998254 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    022 299 98239022 299 98240022 299 98241022 299 98242022 299 98243022 299 98244022 299 98245022 299 98246022 299 98247022 299 98248022 299 98249022 299 98250022 299 98251022 299 98252022 299 98253022 299 98254022 299 98255022 299 98256022 299 98257022 299 98258022 299 98259022 299 98260022 299 98261022 299 98262022 299 98263022 299 98264022 299 98265022 299 98266022 299 98267022 299 98268

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229998254 / 022 29998254 / 022 299 98254 …

4361

Nếu ai bị Số điện thoại 02229998254 hoặc 022 29998254 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha