Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229998081 hoặc 022 29998081 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    022 299 98066022 299 98067022 299 98068022 299 98069022 299 98070022 299 98071022 299 98072022 299 98073022 299 98074022 299 98075022 299 98076022 299 98077022 299 98078022 299 98079022 299 98080022 299 98081022 299 98082022 299 98083022 299 98084022 299 98085022 299 98086022 299 98087022 299 98088022 299 98089022 299 98090022 299 98091022 299 98092022 299 98093022 299 98094022 299 98095

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229998081 / 022 29998081 / 022 299 98081 …

4387

Nếu ai bị Số điện thoại 02229998081 hoặc 022 29998081 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha