Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229997662 hoặc 022 29997662 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 299 97647022 299 97648022 299 97649022 299 97650022 299 97651022 299 97652022 299 97653022 299 97654022 299 97655022 299 97656022 299 97657022 299 97658022 299 97659022 299 97660022 299 97661022 299 97662022 299 97663022 299 97664022 299 97665022 299 97666022 299 97667022 299 97668022 299 97669022 299 97670022 299 97671022 299 97672022 299 97673022 299 97674022 299 97675022 299 97676

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229997662 / 022 29997662 / 022 299 97662 …

4454

Nếu ai bị Số điện thoại 02229997662 hoặc 022 29997662 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha