Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229997432 hoặc 022 29997432 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 14 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 299 97417022 299 97418022 299 97419022 299 97420022 299 97421022 299 97422022 299 97423022 299 97424022 299 97425022 299 97426022 299 97427022 299 97428022 299 97429022 299 97430022 299 97431022 299 97432022 299 97433022 299 97434022 299 97435022 299 97436022 299 97437022 299 97438022 299 97439022 299 97440022 299 97441022 299 97442022 299 97443022 299 97444022 299 97445022 299 97446

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229997432 / 022 29997432 / 022 299 97432 …

4491

Nếu ai bị Số điện thoại 02229997432 hoặc 022 29997432 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha