Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229997039 hoặc 022 29997039 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 299 97024022 299 97025022 299 97026022 299 97027022 299 97028022 299 97029022 299 97030022 299 97031022 299 97032022 299 97033022 299 97034022 299 97035022 299 97036022 299 97037022 299 97038022 299 97039022 299 97040022 299 97041022 299 97042022 299 97043022 299 97044022 299 97045022 299 97046022 299 97047022 299 97048022 299 97049022 299 97050022 299 97051022 299 97052022 299 97053

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229997039 / 022 29997039 / 022 299 97039 …

4132

Nếu ai bị Số điện thoại 02229997039 hoặc 022 29997039 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha