Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229995861 hoặc 022 29995861 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy.
Nhá máy.

    022 299 95846022 299 95847022 299 95848022 299 95849022 299 95850022 299 95851022 299 95852022 299 95853022 299 95854022 299 95855022 299 95856022 299 95857022 299 95858022 299 95859022 299 95860022 299 95861022 299 95862022 299 95863022 299 95864022 299 95865022 299 95866022 299 95867022 299 95868022 299 95869022 299 95870022 299 95871022 299 95872022 299 95873022 299 95874022 299 95875

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229995861 / 022 29995861 / 022 299 95861 …

4192

Nếu ai bị Số điện thoại 02229995861 hoặc 022 29995861 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha