Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229995831 hoặc 022 29995831 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá náy
Nhá máy, lừa đảo
Nhá máy, lừa đảo

    022 299 95816022 299 95817022 299 95818022 299 95819022 299 95820022 299 95821022 299 95822022 299 95823022 299 95824022 299 95825022 299 95826022 299 95827022 299 95828022 299 95829022 299 95830022 299 95831022 299 95832022 299 95833022 299 95834022 299 95835022 299 95836022 299 95837022 299 95838022 299 95839022 299 95840022 299 95841022 299 95842022 299 95843022 299 95844022 299 95845

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229995831 / 022 29995831 / 022 299 95831 …

4085

Nếu ai bị Số điện thoại 02229995831 hoặc 022 29995831 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha