Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229995144 hoặc 022 29995144 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Làm phiền
Nhá máy
Số con ny em
Số con ny em
Nhá máy

    022 299 95129022 299 95130022 299 95131022 299 95132022 299 95133022 299 95134022 299 95135022 299 95136022 299 95137022 299 95138022 299 95139022 299 95140022 299 95141022 299 95142022 299 95143022 299 95144022 299 95145022 299 95146022 299 95147022 299 95148022 299 95149022 299 95150022 299 95151022 299 95152022 299 95153022 299 95154022 299 95155022 299 95156022 299 95157022 299 95158

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229995144 / 022 29995144 / 022 299 95144 …

4593

Nếu ai bị Số điện thoại 02229995144 hoặc 022 29995144 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha