Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229994914 hoặc 022 29994914 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    022 299 94899022 299 94900022 299 94901022 299 94902022 299 94903022 299 94904022 299 94905022 299 94906022 299 94907022 299 94908022 299 94909022 299 94910022 299 94911022 299 94912022 299 94913022 299 94914022 299 94915022 299 94916022 299 94917022 299 94918022 299 94919022 299 94920022 299 94921022 299 94922022 299 94923022 299 94924022 299 94925022 299 94926022 299 94927022 299 94928

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229994914 / 022 29994914 / 022 299 94914 …

4289

Nếu ai bị Số điện thoại 02229994914 hoặc 022 29994914 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha