Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229994691 hoặc 022 29994691 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số điện thoại được xác định ở Bắc Ninh Chuyên Nhá Máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 299 94676022 299 94677022 299 94678022 299 94679022 299 94680022 299 94681022 299 94682022 299 94683022 299 94684022 299 94685022 299 94686022 299 94687022 299 94688022 299 94689022 299 94690022 299 94691022 299 94692022 299 94693022 299 94694022 299 94695022 299 94696022 299 94697022 299 94698022 299 94699022 299 94700022 299 94701022 299 94702022 299 94703022 299 94704022 299 94705

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229994691 / 022 29994691 / 022 299 94691 …

4132

Nếu ai bị Số điện thoại 02229994691 hoặc 022 29994691 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha