Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229994361 hoặc 022 29994361 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này hay nháy máy. và số 02456782451 quảng cáo

    022 299 94346022 299 94347022 299 94348022 299 94349022 299 94350022 299 94351022 299 94352022 299 94353022 299 94354022 299 94355022 299 94356022 299 94357022 299 94358022 299 94359022 299 94360022 299 94361022 299 94362022 299 94363022 299 94364022 299 94365022 299 94366022 299 94367022 299 94368022 299 94369022 299 94370022 299 94371022 299 94372022 299 94373022 299 94374022 299 94375

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229994361 / 022 29994361 / 022 299 94361 …

4263

Nếu ai bị Số điện thoại 02229994361 hoặc 022 29994361 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha