Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229994166 hoặc 022 29994166 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 299 94151022 299 94152022 299 94153022 299 94154022 299 94155022 299 94156022 299 94157022 299 94158022 299 94159022 299 94160022 299 94161022 299 94162022 299 94163022 299 94164022 299 94165022 299 94166022 299 94167022 299 94168022 299 94169022 299 94170022 299 94171022 299 94172022 299 94173022 299 94174022 299 94175022 299 94176022 299 94177022 299 94178022 299 94179022 299 94180

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229994166 / 022 29994166 / 022 299 94166 …

4229

Nếu ai bị Số điện thoại 02229994166 hoặc 022 29994166 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha