Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229994146 hoặc 022 29994146 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, lừa đảo, đừng gọi lại nhé

    022 299 94131022 299 94132022 299 94133022 299 94134022 299 94135022 299 94136022 299 94137022 299 94138022 299 94139022 299 94140022 299 94141022 299 94142022 299 94143022 299 94144022 299 94145022 299 94146022 299 94147022 299 94148022 299 94149022 299 94150022 299 94151022 299 94152022 299 94153022 299 94154022 299 94155022 299 94156022 299 94157022 299 94158022 299 94159022 299 94160

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229994146 / 022 29994146 / 022 299 94146 …

4501

Nếu ai bị Số điện thoại 02229994146 hoặc 022 29994146 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha