Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229993296 hoặc 022 29993296 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
làm phiền

    022 299 93281022 299 93282022 299 93283022 299 93284022 299 93285022 299 93286022 299 93287022 299 93288022 299 93289022 299 93290022 299 93291022 299 93292022 299 93293022 299 93294022 299 93295022 299 93296022 299 93297022 299 93298022 299 93299022 299 93300022 299 93301022 299 93302022 299 93303022 299 93304022 299 93305022 299 93306022 299 93307022 299 93308022 299 93309022 299 93310

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229993296 / 022 29993296 / 022 299 93296 …

4314

Nếu ai bị Số điện thoại 02229993296 hoặc 022 29993296 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha