Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229993286 hoặc 022 29993286 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhay may
số phone làm phiền

số phone làm phiền

    022 299 93271022 299 93272022 299 93273022 299 93274022 299 93275022 299 93276022 299 93277022 299 93278022 299 93279022 299 93280022 299 93281022 299 93282022 299 93283022 299 93284022 299 93285022 299 93286022 299 93287022 299 93288022 299 93289022 299 93290022 299 93291022 299 93292022 299 93293022 299 93294022 299 93295022 299 93296022 299 93297022 299 93298022 299 93299022 299 93300

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229993286 / 022 29993286 / 022 299 93286 …

4470

Nếu ai bị Số điện thoại 02229993286 hoặc 022 29993286 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha