Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229992728 hoặc 022 29992728 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    022 299 92713022 299 92714022 299 92715022 299 92716022 299 92717022 299 92718022 299 92719022 299 92720022 299 92721022 299 92722022 299 92723022 299 92724022 299 92725022 299 92726022 299 92727022 299 92728022 299 92729022 299 92730022 299 92731022 299 92732022 299 92733022 299 92734022 299 92735022 299 92736022 299 92737022 299 92738022 299 92739022 299 92740022 299 92741022 299 92742

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229992728 / 022 29992728 / 022 299 92728 …

4057

Nếu ai bị Số điện thoại 02229992728 hoặc 022 29992728 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha