Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02229991954 hoặc 022 29991954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 299 91939022 299 91940022 299 91941022 299 91942022 299 91943022 299 91944022 299 91945022 299 91946022 299 91947022 299 91948022 299 91949022 299 91950022 299 91951022 299 91952022 299 91953022 299 91954022 299 91955022 299 91956022 299 91957022 299 91958022 299 91959022 299 91960022 299 91961022 299 91962022 299 91963022 299 91964022 299 91965022 299 91966022 299 91967022 299 91968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02229991954 / 022 29991954 / 022 299 91954 …

4292

Nếu ai bị Số điện thoại 02229991954 hoặc 022 29991954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha