Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02228889895 hoặc 022 28889895 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
02228889895 nháy máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 288 89880022 288 89881022 288 89882022 288 89883022 288 89884022 288 89885022 288 89886022 288 89887022 288 89888022 288 89889022 288 89890022 288 89891022 288 89892022 288 89893022 288 89894022 288 89895022 288 89896022 288 89897022 288 89898022 288 89899022 288 89900022 288 89901022 288 89902022 288 89903022 288 89904022 288 89905022 288 89906022 288 89907022 288 89908022 288 89909

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02228889895 / 022 28889895 / 022 288 89895 …

4050

Nếu ai bị Số điện thoại 02228889895 hoặc 022 28889895 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha